Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Pohjolankatu 21, 74100 Iisalmi
etunimi.sukunimi@ylasavonsote.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Laura Vuorensola
Pohjolankatu 21, 74100 Iisalmi
etunimi.sukunimi@ylasavonsote.fi, p. 040 6325 142

Rekisterin nimi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusetelikokeilun asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa asikkaan terveyspalveluiden valinnasta ja vaihtamisen syistä palvelusetelikokeilun aikana.

Rekisteriin kirjatuille voidaan toimittaa tutkimustarkoituksessa asiakaskyselyjä.

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite

- terveyskeskuksen vaihdon syyt

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas
                                         

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten (STM, THL, joku muu taho) käyttöön muuten kuin tutkimusmielessä. Kyseessä on valtionavustusrahoitteinen kokeilu, jossa kerätään teitoa asiakaskäyttätymisestä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Asiakirjat säilytetään lukituissa, paloturvallisissa tiloissa. 


ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot säilytetään salatussa palvelimessa, joihin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.