Mitä palveluita voit valita

Palvelu sisältää yleislääkäritasoisen hoidon ja tutkimukset (laboratorio ja röntgen) sekä mm. fysio-, jalka- ja ravitsemusterapiaa. Yhden palveluntuottajan tulee pystyä tarjoamaan tämä edellä mainittu kokonaisuus joko yhdessä toimipisteessä tai omassa verkostossaan. Eli valitessasi palveluntuottajan, saat samalta toimijalta yleislääkäritasoisen vastaanoton, hoitajan vastaanoton, fysioterapian ohjauskäynnin sekä jalka- ja ravitsemusterapian. Tähän palvelupakettiin sisältyy myös ns. kiirevastaanotto (vrt. Iisalmen ja Kiuruveden Enska).

Mitä palveluita valinnanvapaus EI tässä kokeilussa koske:

  • erikoissairaanhoito
  • ympärivuorokautinen asetuksen mukainen päivystys
  • suun terveydenhuolto
  • neuvola- ja opiskelijaterveydenhuolto
  • hoitotarvikejakelu

Ympärivuorokautisen päivystyksen tuottaa jatkossakin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Valinnan tehtyäsi käytettävissäsi on siis Iisalmen ympärivuorokautinen päivystys, ei kuitenkaan Iisalmen tai Kiuruveden terveysasemien Enska-vastaanotot.

Ylä-Savon SOTE vastaa myös alueensa neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä hoitotarvikejakelusta entiseen tapaan eli nämä palvelut eivät kuulu valinnanvapauden piiriin kokeilun aikana.