Kuka saa valita ja onko pakko valita?

Kukaan ei ole pakotettu valitsemaan. Mikäli et tee mitään valintaa, terveyskeskuspalveluistasi vastaa edelleen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. 

Kun ilmoitat valinnastasi sähköisellä lomakkeella, se astuu voimaan ja vahvistetaan tekstiviestillä 1-3 arkipäivän kuluessa. Voit tehdä valinnan myös valitsemasi palveluntuottajan toimipisteessä tai puhelimitse 040 635 3181, arkisin klo 8.30-10.30 ja klo 13-14.30.

Mikäli teet valinnan alaikäisen lapsen puolesta, se on helpointa tehdä suoraan valitsemasi palveluntuottajan luona tai puhelimitse.

Valinnanvapaus koskee kokeilun aikana kaikki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueen asukkaita alla olevin rajauksin.

Valinnanvapauskokeilun ulkopuolelle jäävät seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt:

  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §:n tarkoittaman kotihoidon piirissä
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n laitospalvelun piirissä tai terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 §:n tarkoittaman laitoshoidon piirissä pitkäaikaisesti (yli 3 kk).
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on tehnyt terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 §:n tarkoittaman valinnan ja valinnut perusterveydenhuollostaan vastaavaksi muun kunnan kuin järjestäjän terveyskeskuksen
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka asuu muun kunnan kuin järjestäjän alueella, mutta hänen kotikuntansa ei ole muuttunut kotikuntalain (201/1994) 3 §:n rajoitusten perusteella
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, jolle järjestäjä on jo myöntänyt, tai muuten päättänyt järjestää, kaikki tai osan vastaavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista maksusitoumuksella tai muulla siihen rinnastettavalla tavalla ostopalveluna kolmannelta osapuolelta

Lisäksi työterveyshuollon asiakkaiden valinnanvapautta on rajattu seuraavasti:

  • Asiakas ei voi valita samaa palveluntuottajaa, jonka kanssa hänen työnantajansa tai hän itse (yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä) on sopinut työterveyshuoltolain (1328/2001) 14 §:n tarkoittamalla tavalla muiden terveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä.
  • Edellä mainittu rajaus koskee myös sellaista juridisesti erillistä palveluntuottajaa, joka on edellä mainitussa kohdassa tarkoitetun palveluntuottajan määräysvallassa kirjanpitolain (1336/1997) 5 §:n tarkoittamalla tavalla.

Käytännössä asiakas ei siis voi valita samaa palveluntuottajaa, joka vastaa hänen muusta kuin lakisääteisestä työterveyshuollostaan eli sairaanhoitopalveluista, jotka työnantaja maksaa.

Esimerkki: Kun sairastut ja sinulle kuuluu mahdollisuus käyttää yksityistä lääkäripalvelua Oy Työterveys Ab työnantajasi "piikkiin", et voi valita tätä samaa Oy Työterveys Ab:ta vastaamaan kokeilussa myös terveyskeskuspalveluistasi. Sen sijaan voit valita Lääkäriasema Ab:n tai jonkun muun kokeilussa mukana olevan toimijan tai jatkaa terveyskeskuspalveluiden osalta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakkaana. 

Kuinka teen valinnan?

Vaihtaa voit enintään kerran kuussa. Kun olet tehnyt valinnan vaikkapa 25.1., voit seuraavan kerran vaihtaa aikaisintaan helmikuun alussa tai milloin tahansa sen jälkeen.

Sähköisellä lomakkeella

Paperilomakkeella (jonka voit tulostaa tästä tai hakea terveyskeskuksestasi)

Suoraan valitsemasi palveluntuottajan toimipaikassa

Puhelimitse 040 635 3181, arkisin klo 8.30-10.30 ja klo 13-14.30